инж. Христо Христов Основател SUMMER STROI.ACADEMY
инж. Милен Станоев Директор завод на "Златна Панега Цимент"
инж. Анна Ачева-Василева Строителен инженер в "Златна Панега Цимент" АД
инж. Борислав Стрински Проектов ръководител в Главболгарстрой Холдинг АД
инж. Милен Минков Ръководител отдел Железопътно строителство в "Джи Пи Груп" АД
Боряна Паскалева Ръководител отдел „ЗБУТ“ в „Джи Пи Груп“ АД
Янко Янков Оператор на строителна механизация в Хале Хаус
Михаил Радинов Оператор на строителна механизация в Хале Хаус
Веселин Рушанов Експерт строителство и архитектура в Дикси
Недко Шишков Координатор търговския отдел в Дикси
Стефан Велев Експерт лакови-бояджийски поркития в Дикси
инж. Харалампи Ламбев Сътрудник търговски отдел Fibran
инж. Стоян Петков Технически консултант във Fibran
Ивайло Иванов Търговски представител "Бетонови изделия" в HTI Bulgaria
Ралица Вълчева Специалист "Контролни функции, търговия" в HTI Bulgaria
инж. Георги Динков Геодезист Пътнотранспортно строителство в STRABAG
инж. Христо Велев Обектов ръководител Пътнотранспортно строителство STRABAG
Владимир Василев Главен технически ръководител в Бокал Инженеринг
Хараламби Калев Мениджър продажби Fibran
инж. Борислав Шивачев Началник строителен обект в "Планекс Варна" ООД.
инж. Наталия Петкова Началник строителен обект в "Планекс Варна" ООД.
Иван Димитров Отговорник складова база Peri Bulgaria
инж. Йордан Милчев Инженер-проектант на скелета в Пери България
инж. Борислав Иванов Интересите са му в сеизмичното инженерство, напрегнати стоманобетонни конструкции, взаимодействието почва – структура.