1. Главна информация

Последна актуализация: 19 януари 2023 г.

STROI.ACADEMY е единствена по рода си плaтформа за практическа програма в строителния сектор. Разработена изцяло за нуждите на всеки участник в строителния сектор на България. Платформата има за цел подобряване и опростяване на професионалния живот на потребителите. Опростената функционалност на тази платформа дава на потребителите възможно най-доброто потребителско изживяване и най-широката функционалност. Тъй като границите между нашия професионален и личен живот стават все по -преплетени и корелациите, възникващи между тях, STROI.ACADEMY се фокусира само върху професионалния контекст на потребителите и не включва личен контекст. STROIADADEMY се интересува от разкриването на нови възможности за потребителите (в професионален контекст) улеснявайки им създаването на хоризонтални мрежи, демократизиране на информацията, насърчаване на обмена на информация и подпомагане на обучението. За да постигне тези цели, STROI.ACADEMY предлага на своите потребители оферти, препоръки и услуги, често въз основа на събраните от тях данни, и насърчава взаимодействието – както в мрежата, така и извън нея.

Ние предоставяме тази Политика за поверителност, за да Ви информираме за обработката на данни във връзка с услугата STROI.ACADEMY (включително всички приложения).

Отговорен орган

Ние, „ХОБЕЛИКС“ ООД, поемаме ролята на администратор съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR). С други думи, ние сме юридическото лице, което определя целите и средствата за обработване на лични данни. Нашите данни за контакт са както следва:

Адрес: София, ж.к. Ст. град, ул. Университески парк 1, Хобеликс хъб

Е-мейл: office@hobelix.com

T: +359 893 674 570

Отговорник по защита на данните

Нашият  отговорник  по  защита  на  данните  е  адв.  Петър  Върбанов,  e-mail:p.varbanov@me.com.

 

Обработка за друга цел

Целите, за които обработваме вашите лични данни, са посочени в раздел 3. Главна цел за обработката на лични данни. Ще Ви информираме допълнително ако обработваме Вашите лични данни за каквато и да е друга цел, т.е. за цел, различна от тази, за която личните данни са били първоначално запазени.

Задължение за предоставяне и необходимост от лични данни за приключване на договора

От вас не се изисква законно да предоставяте личните си данни. Въпреки това, за да приключите потребителски договор, трябва да предоставите информация като вашето име и имейл адрес. Без тази информация не можем да сключим такъв договор с вас. В рамките на потребителския договор ние сме договорно задължени да съхраняваме предоставените данни в точната и пълна форма за цялото времетраене на договорния срок. По време на първоначалния процес на въвеждане на данни Ви информираме дали предоставянето на лични данни е необходимо за дадена функция или приложение („задължително поле“). Когато се изискват данни, всяко невъзможност за предоставяне на тази информация ще доведе до това, че съответната функционалност на платформата няма да бъде активирана за вас. В случай на незадължителни данни, не предоставянето на тази информация може да означава, че нашите услуги не могат да се предоставят в същата форма или обхват.

 1. Лични данни, обработвани от платформата:

Лични данни или лична информация означава всяка информация, сама по себе си или в комбинация с друга информация, за физическо лице, от която дадено лице може да бъде идентифицирано. Това не включва данни, при които самоличността е премахната (анонимни данни).

Съществуват „специални категории“ по-чувствителни лични данни, които изискват по-високо ниво на защита. Ние не събираме, не съхраняваме или използваме никакви специални категории лични данни като част от нашите дейности по набиране на персонал. Ако ни уведомят за увреждане в рамките на законовото определение за увреждане, ние ще използваме тази информация само за оценка и прилагане на всякакви разумни корекции, както се изисква от закона.

Обработвани Лични Данни от следните категории процесори:

 • Служители и Кандидати за работа в платформата;
 • Изпълнители по Граждански Договори;
 • Клиенти – в това число физически и юридически лица;
 • На партньори (контрагенти, доставчици);

Обработваните Лични Данни се Получават посредством:

 • Уебсайт https://stroi.academy//, други онлайн платформи или приложения за електронна поща или на събития за набиране на персонал;
 • От агенции за подбор на персонал, в които е регистриран кандидата и се е съгласил те да ни предоставят информация за неговото кандидатстване;
 • От настоящи служители или изпълнители на клиент/потребител или други трети страни, с тяхното предварително разрешение, като част от вътрешна или външна програма за препоръчване;
 • От уебсайтове на трети страни и бордове за работа, които са използвали за търсене на работа като bg и т.н.
 • От уебсайтове или платформи на трети страни, които ни помагат да получим данни за контакт (ако все още не разполагаме с тях) или да проверим историята на заетостта от публично достъпни източници.

Обработват се следните лични данни:

 • Лични данни за контакт като име, длъжност, адрес, телефонни номера и лични имейл адреси;
 • Дата на раждане;
 • CV, професионален профил в социалните медии като LinkedIn, мотивационно писмо, формуляри за кандидатстване и друга информация относно вашата трудова история, като дати на работа, длъжности, длъжностни характеристики, умения, причина за напускане, предишна информация за заплата и обезщетения, всички снимки, съдържащи се в автобиографията, области на интереси, срокове за предизвестие / наличност за работа.
 • История на интервюта, въпроси, бележки и резултати от оценки;
 • Отзиви за процеса на набиране на кандидати посредством платформата;
 • Начина по който получаваме данните – от заявление, чрез агенция или от уебсайт на трета страна, който е използван за търсене на работа;
 • Кадри от видеонаблюдение от посещение на работодатели, където самите работодатели контролират системите за видеонаблюдение и всякакви записи на онлайн видео срещи, интервюта или оценки;
 • Всякакви искания за разумни корекции или приспособяване в съответствие с приложимото законодателство за равенство;
 • Информация за оценка на правото на кандидата да работи в мястото за наемане, като гражданство, статут на разрешение за работа, включително документални доказателства, предмет на местното законодателство и изрично съгласие, когато е необходимо;
 • Подробности за комуникацията с кандидата, как взаимодействате с комуникациите по имейл и маркетинговите комуникации;
 • Степента на поверителност на данните и предпочитания за маркетингови комуникации;
 • IP-адрес на запитващия компютър, както и уебсайта, от който ни посещавате. По време на Вашето посещение се съхраняват датата на достъп, имената на търсените файлове, URL адрес, HTTP отговор, състояние на достъпа, продължителност на достъпа, както и трансферирани байтове. Тази информация използваме изключително за статистически цели, при което индивидуалният потребител остава анонимен.

Когато се използва онлайн профил чрез Stroi.Academy, също ще се събират, съхраняват

 • използват допълнителните следните категории лична информация за кандидатите, като например:
 • потребителско име и данни, необходими за влизане;
 • честота на влизане и активност;
 • какъв софтуер, устройства или хардуер са използвани за достъп до профила;
 • предпочитанията на профила и други формуляри, които може да се попълнят в онлайн профила;
 • всички предпочитания за поверителност или комуникационен канал и честота.

Бисквитки (Cookies):

Интернет страниците използват частично т.нар. бисквитки (Cookies). Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това представянето ни да бъде клиентски ориентирано, ефективно и сигурно. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и съхраняват от Вашия браузер.

Най-използваните от нас бисквитки са т.нар. „Session-Cookies“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки се съхраняват Вашето крайно устройство, докато ги изтриете. Те дават възможност разпознаването на Вашия браузър при следващо посещение.

Можете да настроите Вашия браузър така че да сте информирани за настройките на бисквитките и да ги разрешавате само в индивидуални случаи, да са позволени определени бисквитки за определени случаи , или като цяло да ги изключите и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При изключване на бисквитките функционалността на този уебсайт може да се ограничи.

III. Главна цел, с която се обработват личните данни:

Експлоатацията на услуга като Stroi.Academy е обект на динамични промени от самото си естество. Следователно не е възможно да споделим с потребителите всяка подробност относно обработката на данни, но възнамеряваме и обещаваме да информираме всички потребители за цялата ключова информация. Ние обработваме данните преди всичко, за да изпълним договорните си задължения към нашите потребители. В допълнение към това, ние обработваме данни, за да запазим нашите интереси, като същевременно отчитаме и техните интереси (например, когато изпращаме промоционални бюлетини). И, разбира се, в някои случаи ние сме законово задължени да обработваме данни

(например да ги предаваме на разследващи органи ако се налага). Във всички останали случаи ще искаме отделно съгласие за обработка на данни (напр. При използване на технологии за проследяване за измерване и оптимизиране на рекламата или когато участвате в теглене на награда). Що се отнася до изпълнението на договорните ни задължения към нашите потребители, ние се опитваме да приспособяваме нашите продукти и услуги по всяко време към нуждите на потребителите. Тук е важна персонализацията. Създават се профили за интереси и използване. За да можете да ви покажем препоръки, напр. за работни места, събития, групи или контакти и за да предложим като ценен бизнес контакт или потенциален служител, трябва да имаме представа какви биха могли да бъдат интересите на потребителите. За да установим тези интереси, ние използваме информация, която ни предоставят потребителите, в допълнение към неявната обратна връзка, т.е. информация, която ние автоматично получаваме чрез използване на нашата услуга (посредством т. Нар. „Проследяване“), както и информация, която евентуално можем да получим индиректно (например чрез адресната книга на потребителя или качването).

Също така:

 • Позволява да се регистрират потребители, да си настроят и поддържат онлайн профил;
 • Да се предвижда и евентуално свързва профила с ролята, за която е кандидатствал, или други потенциални подходящи роли на индивидуална основа;
 • Свързване на профила с новини или роли, като част от кампания за набиране на персонал (ако са се съгласили разбира се);
 • Актуализираме и информираме относно всякакви промени в нашето „Известие за поверителност“, актуализации на сигурността, промени в нашия уебсайт или в областта на онлайн профила.
 • Определяне на базисни/минимални условията на труд, при бъдещ работодател;
 • Вътрешни цели и разбиране как можем да подобрим нашите вътрешни процеси за набиране на персонал за трети лица;
 1. Получатели на лични данни:

Лични Данни се Предават на Следните Получатели:

Ние предаваме лични данни на трети страни само когато това е необходимо за изпълнение на нашите бизнес цели (т.е. по-специално за извършване на услугите, които сме длъжни да предоставяме, например предоставянето на потребителски профил на

друг потребител), когато имаме съгласие за това (например при използване на външно приложение) или когато сме задължени на правно основание, по съдебна заповед или по искане на друг официален орган.

 • случаите, когато работим заедно с външни доставчици на услуги за нашата обработка на данни (напр. При разработване на софтуер), това обикновено се извършва на базата на обработка на поръчка, като по този начин ние оставаме отговорни за обработката на данни. Предварително преглеждаме всеки от тези доставчици на услуги по отношение на мерките, които са предприели, за да осигурят защита на данните и сигурност на данните, като по този начин защитаваме договорните разпоредби, предвидени в закона за защита на личните данни.

Получатели на лични данни:

 • Не потребители на социалната мрежа: потребителите да имат възможност да позволят данните, съдържащи се в потребителския профил, да бъдат намерени напр. от търсачките, като по този начин увеличават видимостта си и улеснявате връзка с потенциални работодатели.
 • Хора, които потребителите могат да поканят в социалната мрежа или друго приложение на Платформата;
 • На лицето, което получава поканата, ще бъде показана следната информация: име, фирма, длъжност, имейл адрес, снимка и статус на потребителя.
 • Избрани компании („Stroi.Academy партньори“) – Тези партньори получават достъп до данни за разработването и работата на приложения, които увеличават предимствата и привлекателността на Stroi.Academy.
 • Доставчици на платежни услуги, доставчици на управление на вземания, доставчици на вземания;
 • Винаги, когато се възползват от базирани на такси функции, ние обработваме данни за плащане, като кредитна карта и банкови данни примерно.
 • Други категории получатели;
 • Публични органи и съдилища;
 • Доставчици на технически услуги;
 • Хостинг доставчици;
 • Доставчици на рекламен сървър;
 • Доставчици на електронна поща;
 • Доставчици на имейл маркетинг;
 • Доставчици на софтуер за автоматизация на маркетинга
 • CRM доставчици;
 • Разработчици на софтуер;
 • Агенции напр. за извършване на тегления на награди
 • Пощенски доставчици (магазини за писма);
 • Доставчици на инструменти за пазарно проучване;
 • Доставчици на ремаркетинг / ретаргетинг;
 • Доставчици на услуги за продажби и кол центрове;
 • Доставчици на услуги за рекламни кампании и показване на реклами;
 • Доставчици на инструменти за анализ на използването на уебсайтове;
 • Партньори за сътрудничество – ако има.
 • Партньори на събития.
 1. Права на потребителите:

Имате законни права, достъпни за вас по отношение на достъпа до данни, коригирането, изтриването, ограничаването на обработката и възражението срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, наред с други. Освен това можете да оттеглите всяко съгласие, което може да сте дали за обработка на данни, по всяко време и имате право да подадете жалба до надзорен орган.

 1. Право на възражение Обща информация:

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до вас, съгласно член 6, параграф 1, буква е) от EU GDPR. Това се отнася и за всяко профилиране, извършено въз основа на тези разпоредби. Моля, използвайте нашата форма за контакт, за да изпратите възражение.

Директен маркетинг / бюлетини:

Ако обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработката на лични данни, отнасящи се до вас за такъв маркетинг. Това включва профилиране, доколкото то е свързано с такъв пряк маркетинг. Можете да се отпишете от нашите бюлетини по всяко време в настройките за известия на платформата или в имейлите си, като щракнете върху връзката, предоставена в края на съответния бюлетин, без да понасяте разходи.

 1. Право на достъп

Имате право да поискате потвърждение дали обработваме вашите лични данни. Ако случаят е такъв, имате право да получавате информация за тези лични данни.

Като потребител на Stroi.Academy можете да поискате тази информация на https://stroi.academy/kontakti/

Също така имате право на достъп до следната информация:

 • Причините за обработката на данните;
 • Категориите лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, които са имали или ще имат достъп до личните данни, особено в случаите на получатели в трети държави и международни организации
 • Ако е възможно планираният период от време, за който ще бъдат запазени личните данни, или ако това не е възможно, тогава критериите, използвани за определяне на този период от време;
 • Наличието на право на коригиране или изтриване на личните Ви данни и / или право на ограничаване на обработването от администратора, или право на възражение срещу тази обработка
 • Наличието на право на подаване на жалба до надзорен орган
 • Цялата налична информация за произхода на личните данни, ако данните не са получени от въпросното лице;

Ако личните данни се предават на трета държава или международна организация, вие имате право като засегнатото лице да бъдете информирани за съответните гаранции (съгласно член 46 от EU GDPR) относно това споделяне на данни.

 1. Право на изтриване:

Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни незабавно, в случай, че: Личните данни вече не се изискват за целите, за които са събрани или обработени по друг начин. Вие оттегляте съгласието си, че обработката се основава съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Общия регламент относно защитата на личните данни на ЕС и понастоящем няма валидни правни основания за обработка. Вие изпращате възражение срещу обработването на вашите данни съгласно член 21, параграф 1 от Общия регламент за защита на личните данни (EU) и няма обосновани основания за обработката или подавате възражение срещу обработката на вашите данни съгласно член 21, параграф 2 на EU GDPR. Личните данни са обработени незаконно. Изтриването на личните данни е необходимо за изпълнение на законово задължение в съответствие с правото на ЕС или законодателството на отделните държави-членки. Личните данни са записани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество директно на дете, съгласно член 8, параграф 1 от EU GDPR. След като направите заявката си, ние сме длъжни да изтрием данните незабавно. Законосъобразността на обработката на данните за периода между съгласието и оттеглянето на това съгласие остава незасегната.

 1. Право на ограничение на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни в случаите, когато оспорвате коректността на личните данни, за период от време, който позволява на администратора да прегледа коректността на тези лични данни. Ако обработването е незаконно и отхвърлите изтриването на личните данни в полза на изискването за ограничаване на използването на личните данни, ние ще изпълним това искане. Обработката също ще бъде ограничена, ако вече не се нуждаем от вашите лични

данни за целите на обработването, но го изискваме за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Или ако сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД на ЕС, докато все още не е установено дали обоснованите основания на администратора надвишават вашите основания. Ще Ви информираме предварително, ако ограничението бъде отменено.

 1. Право на преносимост на данните:

Имате право да получавате лични данни за вас, които сте ни предоставили в структуриран, конвенционален и машинно четим формат, а също така имате право да прехвърляте тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от нас.

Условието е, че;

а) обработката се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД на ЕС или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД на ЕС;

б) или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от EU GDPR;

в) или обработката се извършва с помощта на автоматизирани процеси.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, имате право да поискате личните данни да бъдат прехвърлени директно от нас на друг контролиращ орган, при условие че това е технически възможно.

 1. Право на оттегляне на съгласието

Ако обработката е предмет на вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Това не засяга законността на каквато и да е обработка, извършена с вашето съгласие до нейното оттегляне.

 1. Право на подаване на жалба

Надзорният орган, отговорен за нашата компания, е: Комисия за защита на личните данни – бул. Проф. Цветан Лазаров №2, 1592 гр. София. Допълнителни подробности можете да намерите, като посетите https://www.cpdp.bg/index.php

Ако смятате, че обработването на личните ви данни нарушава GDPR на ЕС, имате право да подадете жалба до надзорния орган в обичайното Ви местопребиваване, месторабота или предполагаемо място на нарушение. Допълнителна информация относно процедурата за подаване на жалби е достъпна в член 77 от GDPR на ЕС.

Вашата сигурност е на първо място за нас.

За защита на запазените при нас Ваши лични данни от неразрешен достъп и злоупотреба сме взели голям брой технически и фирмени мерки за сигурност, които регулярно се проверяват и се поддържат на актуалното ниво на достиженията на техническия прогрес.

Доколкото Вашите данни се обработват в STROI.ACADEMY в рамките на централна обработка на данни, за целите на подобряването на клиентското обслужване или по технически причини, е гарантирано чрез подходящи мерки, че изискванията на нашите клиенти за защита на личните данни са съобразени с разпоредбите на ОРЗЛД. Моля, обърнете внимание, че вземаме възможните мерки, за да гарантираме сигурен пренос на данни. Преносът на данни през интернет обаче не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани чрез уебсайтове.

Ако трябва да променим нашите правила за защита на данни, ще публикуваме измененията на тази страница. Така ще можете да се информирате по всяко време каква информация събираме и как я използваме.

При писмено запитване с удоволствие ще Ви информираме какви лични данни са съхранени за Вас.

Приветстваме Вашите въпроси и коментари относно защитата и сигурността на личните Ви данни.

 

Администратор на лични данни:

“ХОБЕЛИКС” ООД, cъс седалище и адрес на управление в Република България, гр. Габрово, ул. МАКЕДОНИЯ № 32 ет. 4 ап. 4, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 202930940

Или може да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни адв. Петър Върбанов по имейл на p.varbanov@me.com