Програмата

Stroi.Academy се провежда в рамките на 2 месеца и включва 13 модула с лекции, задачи и казуси от реалната работна среда.

Откриване

Откриване

Дата: 07.03.2023 г. /вторник/

Час: от 18:00ч. 

Компания

Модул 1 - Спектърът от професии в строителния бранш

Спектърът от професии в строителния бранш. Създаване на автобиография, портфолио и LinkedIn профил. Насоки при интервю за работа.

Лектор: Мирослава Николова

Дата: 08.03.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00ч. до 21:00ч. 

Компания

Модул 2 - Ръководене на екип и бизнес комуникация

Работа в екип. Ръководене на екип. Правилно общуване в работна среда. Управление на конфликти. Емоционална интелигентност. Бизнес комуникация. Онлайн официално общуване.

Лектор: инж.Емануил Джевизов, инж.Александър Малинов, Радосав Славчев, Николай Самарджиев, Светлана Ташева

Дата: 13.03.2023 г. /понеделник/

Час: от 18:00ч. до 21:00ч. 

Компания

Модул 3 - Целеполагане, тайм мениджмънт и приоритизиране

Целеполагане, тайм мениджмънт и приоритизиране. Предприемачество – от идея до реализация.

Лектор: Тодор Левенов

Дата: 15.03.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 4 - Клиенти и продажбен процес

Клиенти, продажбен процес, търговска дискусия, похвати при презентиране. Преговори, сделки и следпродажбени действия.

Лектор: инж. Петър Петров

Дата: 21.03.2023 г. /вторник/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 5 - Предпроектно проучване

Предпроектно проучване. Пазар, конкуренция, технологии, цени.

Лектор: Тихомир Кралев, Борис Николов, Неделин Василев

Дата: 22.03.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

 

Практика 1

Посещение на актуални строителни обекти.

Дата: 25.03.2023 г. /събота/

Практика

В процеса на обучението ще бъдат посочени локациите за провеждане на практиката.

Защита

Представяне работата на отборите до момента пред част от менторите.

Обратна връзка – съвети и насоки.

Дата: 27.03.2023 г. /понеделник/

Час: от 18:00 до 21:00ч. 

Модул 6 - Архитектура, създаване на концепция, идеен проект, изготвяне на план и стратегия

Архитектура. Създаване на концепция. Идеен проект. Изготвяне на план и стратегия. Дигитализация в проектирането. Идейни проекти, 3D визуализация и презентация на архитектурен проект.

Лектор: проф. арх. Божидар Хинков и арх. Мартин Кръстев

Дата: 29.03.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Практика 2

Посещение на актуални строителни обекти.

Дата: 01.04.2023 г. /събота/

Практика

В процеса на обучението ще бъдат посочени локациите за провеждане на практиката.

Модул 7 - Предизвикателства при проектиране на окачена фасада

„Прозоречни системи за топло- и димоотвеждане“

Лектор: инж. Тодор Димитров и Александър Тума

Дата: 03.04.2023 г. /понеделник/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 8 - Комплексно проектиране. Фази, съгласуваност, екип, проектни технологии и BIM

Комплексно проектиране. Фази, съгласуваност, екип, проектни технологии и BIM. Разликата между учебното и реалното проектиране.

Лектор: инж. Борислав Иванов

Дата: 05.04.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 9 - Офериране

Офериране

Лектор: инж. Иван Бурлаков

Дата: 12.04.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 10 - Иновативни технологии - сградна автоматизация

Иновативни технологии – сградна автоматизация.

Лектор: инж. Димитър Манков

Дата: 19.04.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 11 - Планиране и обезпечаване на строителен обект. Логистика и доставки

Планиране и обезпечаване на строителен обект. Логистика и доставки.

Лектор: Очаквайте скоро

Дата: 24.04.2023 г. /понеделник/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Защита

Представяне работата на отборите до момента пред част от менторите.

Обратна връзка – съвети и насоки.

Дата: 26.04.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Модул 12 - Управление на проекти в строителството. Диверсификация

Управление на проекти в строителството. Диверсификация

Лектор: инж. Мартин Янакиев

Дата: 03.05.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Модул 13 - Откриване и управление на рисковете.

Откриване и управление на рисковете.

Лектор: инж. Ивелин Василев и д-р Ива Донева

Дата: 10.05.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Компания

Защита

Представяне работата на отборите до момента пред част от менторите.

Обратна връзка – съвети и насоки.

Дата: 15.05.2023 г. /понеделник/

Час: от 18:00 до 21:00ч.

Финал

Финално представяне на всички отбори. Оценяване и награждаване.

Дата: 17.05.2023 г. /сряда/

Час: от 18:00 до 21:00ч.