За участието ви в STROI.ACADEMY, моля да подготвите:

 

 • Кратка информация за компанията (1000 – 3000 символа с вкл. интервали), с която ще ви представяме по време на STROI.ACADEMY. В информацията може да включите вашата дейност, визия, мисия, осъществени проекти, работна среда и да споделите какво да очакват участниците от вас. При липса на такава информация използваме предтавянето на компаниите от официалните им сайтове.
 • Кратка информация за лекторите (500 и 3000 символа с вкл. интервали) – свободен текст с любопитна информация, свързана с професионалния им опит – участие в проекти и интереси.
 • Снимки и длъжности на менторите– подходящи за изрязване във формати 1080х1080 px 1280х720 px.

 

Лого:

 

 • Изпратете актуалното си лого във ВЕКТОРЕН ФОРМАТ (без .cdr), aко вече разполагаме с него и искате да го използваме, моля да ни потвърдите

Tема:

 

 •  В кратко описание, моля да опишете какво ще включва презентацията ви, за да я включим в рекламната кампания и подготовката на основния казус, който ще бъде за всеки участник.

 

Презентация и микро-казуси

 

 • Всяка презентация продължава 180 мин. и включва поне една кратка задача (мини казус) към отборите, които участват. В STROI.ACADEMY ще участват 4 отбора по 5 човека. Всеки отбор ще разсъждава върху вашия мини казус в рамките на 10-60 мин. и ще представи решението си. Моля оформлението на казуса/ите в презентацията да включват детайли и изисквания по решаването. При нужда от съдействие или идеи за оформяне на вашата презентация, не се колебайте да ни потърсите.
 •  Седмица преди участието ви ще очакваме финално вашата презентация, за да я тестваме. Ако желаете тя да бъде споделена на участниците в платформата ни, моля да ни я преодставите по начина, по който искате да бъде публикувана.

Основен казус, оценяване и финал:

 

 •  По време на участието си в STROI.ACADEMY всички отбори решават един основен казус изготвен от нашия екип спрямо подадената информация от всяка компания по
  темите и зададен в началото на обучението. Основният казус е първото парче от пъзела, останалите части участниците ще получават след всяка среща с компаниите.
 • Всяка компания задава задача към основния казус по време на своята презентация. Задачата е обвързана с решението на казуса и го допълва – може да добавите какво очаквате да бъде включено в представянето на решението на казуса на финала, пряко свързано с вашата тема или дейността на вашата компания. Добре е задачата да има срок на изпълнение – като препоръчваме той да бъде 1 седмица. За уточнение – тази задача е различна от мини казусите, които екипите ще решават на място по време на вашата среща с тях.
 • Стандартно всяка компания определя ментор (обикновено това е лекторът), който да отговаря на въпроси от страна на отборите по време на решението на задачата към
  основния казус в тази 1 седмица. Всеки отбор изпраща въпросите си писмено в един имейл, ако има такива. На финала 4-те екипа презентират пред менторите, представители на всички компании – участнички в проекта. Всяка компания определя до 3-ма души, които да присъстват на финала и да оценяват отборите.

Практика:

 

 •  Посещение на вашия обект, завод, складова база или офис може да се случи в един от съботните дни 23.03.2024 г. или 6.04.2024 г. 

Награди и рекламни материали:

 

 • Всяка компания ще има възможността да отличи най-добре представилите се участници по време на академията с различни награди, както и да подготви различни рекламни материали, които да се предоставят на участниците преди или по време на обучението им в STROI.ACADEMY. Моля да ни информирате предварително дали да очакваме награди и/или рекламни материали от вас.

Информация за участниците:

 

 • STROI.ACADEMY  ще стартира на 11-ти март (понеделник) 2024г. няколко дни след тази дата ще откриете информация за участниците в секция “Отбори“. Профилът на
  всеки ще съдържа: снимка, информация от апликационната форма, автобиография и отбелязване на лидера на отбора. Моля да имате предвид, че входа на академията, описаната информация може да бъде актуализирана;
 • В секция “Участници” ще откриете информация за участниците от предишните сезони на STROI.ACADEMY.

 

Работни позиции:

 

 • В платформата на секция “Реализация” (достъпна единствено за участниците) имате възможност да отправите своите предложения към участниците. За целта ни е необходима кратка информация за съответната длъжност, за която търсите кадри. При интерес, ще изпратим контакти, ще съдействаме за среща, интервю или назначаване на стаж или работа. Ако вече имате обявени позиции, които не са актуални, може да се свържете с нас.

Локация:

 

 •  Всяка среща ще бъде проведена в нашия офис – Hobelix hub на адрес: “ул. Университетски парк 1” (Сгрдата на Американския Университет) от 18:00ч., като продължителността е до 21:00ч. с предвидени почивки. Сградата на офиса ни разполага с паркоместа.

Оценяване:

 

 • Оценяването на участниците се извършва на два етапа. При решаването на казусите по време на вашата презентация имате възможност да оцените част от участниците. Финалното оценяване става по време на защитата на основния казус. По желание могат да бъдат отличени най-добрия/добрите екипи или участници според Вас или според събраните точки. Даваме възможност по ваша преценка да поощрите със символична награда за стимул.

Основен казус – финал:

 

 •  Всеки отбор на финала ще представи решение на основния казус зададен в началото на STROI.ACADEMY, оформен спрямо подадената информация по темите и задачите от всяка компания. Всяка компания може да участва в оценяването с един или двама представители като съблюдава основно за решението по поставената от нея задача. Всяка компания може да поощри отделен участник или отбор, различни от победителите по точки.

Какво ще получите от нас?

 

 •  Достъп до участниците – реален и виртуален;
 • Презентация на компанията в контекста на избраната тема;
 • Участие на лектори и ментори от компанията;
 • Съдействие при подготовката във връзка с дефиниране на основните точки в рамките на поставената тема и избор на казус към участниците;
 • Позициониране на логото на компанията в секцията “Партньори” в сайта на събитието и в https://hobelix.com/ ;
 • Позициониране в landing page и e-mail маркетинг кампания таргетирана до над 4000+ профили;
 • Присъствие в рекламна кампания в социалните мрежи;
 • Отбелязване в две PR статии (като и двете комбинират повече от едно представяне и компании), които се публикуват в https://stroiinfo.com/ и поне една в медийни партньори – Вестник Строител, Ел медия /сп. Строител/ и Инженер.бг;
 • Позициониране в рекламните материали към участниците;
 • Онлайн достъп и информация за всички участници в STROI.ACADEMY от предходни формати;
 • Възможност за обявяване на стажове и работни позиции до над 230 обучени и подбрани кадри от сектора на строителството и архитектурата.