Име и фамилия:

  E-mail:

  Телефон:

  Дата на раждане:

  Университет и специалност/и?:

  Курс / Дипломиран / Прекъснал:

  От къде разбра за Stroi.Academy?

  Какви са твоите лични постижения? С какво се гордееш?

  Какво е твоето желано развитие в строителния сектор?

  Какво очакваш да получиш от Stroi.Academy?

  Защо реши да участваш в Stroi.Academy?

  Прикачете CV-то си тук. (Моля прикаченият файл да бъде с размер не повече от 5MB във форматите pdf,gif,png,jpeg)

  Ако портфолиото ти е по-голямо, може да ни изпратите линк.

  Запознат съм и приемам "Политиката за сигурност на личните данни на физическите лица"

  Информираме Ви, че имате право по всяко време да изисквате актуализация на личните Ви данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да оттегляте съгласието, предоставено с настоящия формуляр, и да изисквате изтриване на личните Ви данни, като може да упражните тези и всички останали права по глава 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., чрез подаване на Молба до Длъжностното лице по защита на данни.