Моля дайте обратната си връзка за: презентационни умения на лектора/лекторите, с точки от 0 до 5:

    Моля дайте обратната си връзка за: качеството на получената информация от лектора/лекторите, с точки от 0 до 5:

    Моля дайте обратната си връзка за: наученото от мини казусите и презентацията, с точки от 0 до 5:

    Моля дайте своите предложения, идеи и коментари към лектора/компанията и STROI.ACADEMY.